Udruženja za elektromobilnost BiH osnovano je u maju 2019. godine, u okviru sektora za energetiku Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH. Udružnje okuplja javne i privatne subjekte iz oblasti automobilske industrije, elektroenergetike, elektroindustrije, saobraćaja, zaštite okoliša, distribucije nafte i naftnih derivata, kao i subjekate iz drugih djelatnosti koje za cilj imaju smanjenje zagađenja i emisije stakleničkih plinova iz transporta, razvoj i
promociju elektromobilnosti i prateće infrastrukture, unapređenje poslovnog i društvenog ambijenta, razvoj novih poslovnih modela, te transponiranje Direktiva EU na putu ka dekarbonizaciji. Trenutno Udruženje okuplja oko 40 članica sa tendencijom stalnog rasta, a među aktivnim su:
Elektroprivreda BIH, Elektroprivreda HZHB, BH, JP Autoceste FBIH, Porsche BH, Peugeot, Hyundai BH, Guma M (Renault), ABB, Hager d.o.o., BIHAMK, Sejari, Centrotrans, BSP Oil, Holdina, Auto HIT – Nissan, SLT – Mitschubisi, Cromex, Delta Petrol, JP BH Pošte, Procredit Bank, CET Energy, Klix
Auto, ProAuto, Volvo BH, Kia Centar, Unis Telekomunikacije, Future Brand, iHome, Partner mikrokreditna fondacija, Grand Automotive – Ford BiH…..
Rad i aktivnosti Udruženja možete pratiti putem Facebook stranice:
https://www.facebook.com/udruzenjezaelektromobilnost

Za više informacija na raspolaganju je:

Picture of Anela Karahasan

Anela Karahasan

Email: a.karahasan@kfbih.com
Tel: 033 566 333

Picture of Armin Hodžić

Armin Hodžić

Email: a.hodzic@kfbih.com
Tel: 033 566 308;

Scroll to Top